ICandida Albicans

  • Candida Albicans

    ICandida Albicans

    ISINGENISO IVulvovaginal candidiasis (WC) kucatshangwa ukuthi ngesinye sezimbangela zezimpawu zesitho sangasese sowesifazane. Cishe, ama-75% abesifazane azotholakala ene-Candida okungenani kanye ngesikhathi sokuphila kwabo. U-40-50% wabo uzohlushwa izifo eziphindaphindwayo kanti u-5% ulinganiselwa ukuthi ahlakulele iCandidiasis engalapheki. I-Candidiasis ivame ukuxilongwa ngokungeyikho kunezinye izifo ezithathelana nesitho sangasese sowesifazane. Izimpawu ze-WC ezibandakanya: ukulunywa kanzima, ubuhlungu besitho sangasese sowesifazane, ukucasuka, ukuqubuka ezindebeni zangaphandle zesitho sangasese sowesifazane ...